ROT-avdrag

Använd ROT-avdraget när du anlitar oss

När du anlitar en målare för att till exempel genomföra en fasadmålning eller målning av inner- eller yttertak har du möjlighet att använda dig av skattereduktionen ROT. 

ROT-avdrag innebär att du kan dra av 30% av arbetskostnaden när du får en tjänst professionellt utförd och hjälper dig därmed att hålla kostnaderna nere för projektet. Fördelen som detta ger är att det främjar en bättre arbetsmarknad i landet och att du kan spara pengar.

Hur mycket varje år som du har möjlighet att använda baseras på vilka krav du uppfyller från Skatteverket. Men generellt kan du göra ett maximalt avdrag varje år på upp till 50 000 kronor. Vi kommer här gå igenom lite mer detaljerat om vad som gäller när du vill använda dig av denna skattereduktion.

När kan man använda ROT-avdrag?

ROT är en förkortning för reparation, ombyggnad och tillbyggnad och kan i praktiken användas för olika typer av måleri- och renoveringstjänster. 

Företaget som du anlitar kommer alltid besitta kunskapen för att kunna avgöra när du kan använda detta avdrag eller inte. Är du osäker på om du kan använda dig av ROT-avdraget är det alltid bäst att antingen rådfråga företagets kundtjänst eller vända dig direkt till Skatteverket.

Avdraget på 30% görs på arbetskostnaden när du anlitar en målare för olika typer av måleritjänster som till exempel tepetsering eller väggmålning. Däremot kan du inte använda dig av denna skattereduktion för avdrag på materialkostnader som till exempel för inköp av färg, penslar eller andra verktyg som kommer att användas under projektet.

ROT-avdraget har stor betydelse för arbetsmarknaden

En stor anledning till att myndigheter har beslutat sig för att införa ett ROT-avdrag är för att främja en sund arbetsmarknad. Denna skattereduktion hjälper både stora och små företag att få en större omsättning eftersom de har möjlighet att konkurrera ut mycket av marknadens oprofessionella företag som inte följer regelboken. 

Genom att kunna göra ett avdrag på 30% lockas fler kunder att få olika typer av måleritjänster genomfört professionellt och därmed gynnar detta den svenska arbetsmarknaden. 

ROT-avdraget ska dock inte blandas ihop med RUT-avdraget som ger dig 50% skattereduktion på arbetskostnaden. Detta är istället ett avdrag som du kan göra för hushållsnära tjänster som till exempel för städ- eller flytthjälp.

Företaget du anlitar ansvarar för avdraget

Det är företaget som ansvarar för att deklarera detta avdrag till Skatteverket. Du behöver därmed själv inte utföra något administrativt jobb för att kunna använda skattereduktionen. I de flesta fallen inkluderar målerifirman ROT-avdraget redan vid en offert, för att du ska kunna få en bättre överblick på hur mycket det kostar dig att anlita dem för målning.

Däremot bär du ett eget ansvar för att säkerställa att du är beviljad ROT-avdrag eftersom du annars kommer att vara återbetalningsskyldig.