Rätt till ROT-avdrag

ROT-avdraget gäller för privatpersoner (ej företag, föreningar eller organisationer) och utnyttjas av de flesta av våra kunder. Av den anledningen anger vi redan i offerten vad priset skulle bli efter ROT-avdrag.

Summa och storlek

30 %: ROT-avdraget är 30 % av den totala arbetskostnaden. Något avdrag får inte ske på kostnad för material eller reseersättning. Tack vare avdraget betalas alltså bara 70 % av ordinarie arbetskostnad.

50 000 kr: Total summa för avdrag på RUT- och ROT-avdrag tillsammans under ett kalenderår är 50 000 kr. Är det flera ägare av fastigheten där arbetet utförs kan avdraget fördelas med valfritt belopp på dem. Varje person som avser göra avdrag på arbetet behöver stå som mottagare av fakturan.

Då kan du få ROT-avdrag

Står som ägare: Enbart ägaren av bostaden kan göra avdrag för utfört arbete.

18 år: Du måste fyllt minst 18 år under det taxeringsår som arbetet utfördes.

Betalat skatt: Eftersom ROT-avdraget är ett skatteavdrag krävs att man betalat minst lika mycket skatt som avdrag sker på.

Förälders bostad: Barn kan beställa arbete på förälders bostad och använda sitt eget ROT-avdrag vid betalning. Man måste då stå som fakturamottagare.

Dåfår du INTE avdrag

Vid nybyggnation: Fristående byggnader kan aldrig omfattas av ROT-avdrag.

På nybyggda hus: Avdrag kan inte ske på småhus som är yngre än 5 år.

Arbete av närstående: Avdrag får inte ske om en anhörig genomför arbetet.